Çalıştay Bildiri Gönderimi

Çalıştay Daveti

Sevgili Öğrenciler,

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, Fen-Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde 24 Mayıs 2024 tarihinde “2209A/B FEN ve MATEMATİK ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI” gerçekleştirilecektir.

Bu çalıştayda üniversite lisans öğrencilerinin yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldığı, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri desteği kapsamında Fen ve Matematik alanlarında devam eden veya tamamlanan çalışmalara poster sunum olmak üzere yer verilecektir.

Sanayileşmiş ülkelerde enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat, elektronik, tekstil, çevre ve savunma gibi sektörlere sağlanan teknolojik yeniliklerde temel bilimler lokomotif konumdadır.

Araştırma ve geliştirme yatırımlarına iş gücü maliyetinden daha fazla pay ayrıldığı ve büyük bir rekabetin yaşandığı günümüz teknolojisinde, ülke olarak hep ileride olmanın yolu; genç beyinlerin henüz lisans öğrenimindeyken farkındalık kazanarak ders dışı yoğun araştırma faaliyetlerine katılması ve ileride ülkemizin kalkınma hedeflerine hizmet etme potansiyeli bulunan yeni fikirlerini bir projeyle temellendirmesiyle mümkündür.

Ülkemizdeki üniversiteler arasında TÜBİTAK 2209A ve 2209B Araştırma Projeleri desteği kazanmış öğrenci sayısıyla en üst sırada yer alan Fakülte olarak, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmekte olan ve geleceğini FEN ve MATEMATİK temelinde inşaa etmek isteyen tüm öğrencilerimizi bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz “2209A/B FEN ve MATEMATİK ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI” için İstanbul’da buluşturmak, ortak hedefler belirleyip yeni birliktelikler oluşturmak, temel bilimler farkındalığı kazandırmak ve değerli proje araştırma sonuçlarını paylaşmak adına davet ediyoruz. Sizleri sürdürülebilir yemyeşil kampüsüyle şehrin merkezinde yer alan eşsiz üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Salim YÜCE

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Düzenleme Kurulu Başkanı

“2209A/B FEN ve MATEMATİK ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI”, 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Bildiri özet gönderim tarihi 10 Mayıs 2024‘e uzatılmıştır.